Projekti

Kratki pregled nekolicine projekata u kojima smo sudjelovali.

Sveučilišna klinika od 10 radnih mjesta

Kao dio unaprijeđenja Osiječkog fakulteta za dentalnu medicinu u Osijeku i Orahovici sudjelovali smo u projektiranju i montaži kompletnog kliničkog sustava za 10 radnih mjesta u Osijeku te za 8 radnih mjesta u Orahovici. Stomatološke jedince su tipa Chirana Cheese Easy, sukcijski uređaji Cattani te kompresori tipa Gentilin. Usprkos udaljenosti klinika redovito ih održavamo i unaprijeđujemo.

Privatna ordinacija

Projektiranje, montaža i održavanje manje privatne ordinacije na obali. Montirana stolica Chirana Cheese Easy, Gentili kompresor, NSK autoklav te Cattani sukcijsko riješenje.

Poliklinika Fiziodent

U ovoj poliklinici za ortodonciju surađivali smo na projektiranju ordinacija te na montaži stomatoloških jedinica Planmeca Compact i Chirana Cheese Easy. Poliklinika je aktivna na dvije lokacije u Zagrebu sa sveukupno 10 ordinacija.